Termeni si conditii de utilizare

A website-ului www.romcard.ro

Actualizat Aprilie 2019

1.Introducere
Romcard SA (“Romcard”) acordă o deosibită importanță informării corespunzătoare a publicului cu privire la activitățile, produsele și serviciile pe care le furnizează. Astfel, veți regăsi în această pagină toate informațiile privind termenii și condițiile care guvernează accesul și utilizarea website-ului www.romcard.ro

2.Definiții
Website = ansamblul paginilor accesibile pe Internet la adresa www.romcard.ro reprezentând colecția de documente statice și dinamice, conținând elemente grafice, scripturi și alte elemente de natură informațională, destinată promovării serviciilor și produselor Romcard și a informării Utilizatorilor despre modul de utilizare a paginii de internet.

Utilizator = persoana fizică sau persoana juridică prin intermediul reprezentantului care accesează www.romcard.ro și utilizează oricare din paginile acestuia în scop informativ.

Conținut = se referă la ansamblul de imagini, texte, animații, graficele, instrumentele, materialele, mărcile, logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest website.

3.Informații generale
Pagina www.romcard.ro este un website de prezentare, unde persoanele interesate de servicii privind trazacțiile cu carduri bancare, pot obține informații cu privire la produsele și serviciile furnizate de Romcard.
Romcard SA („Romcard”) oferă clienților săi produse și servicii legate de trazacțiile cu carduri bancare și la cerere, își poate extinde serviciile în toate direcțiile specifice activităților bancare cu carduri.
Acest website, precum și întregul său conținut, este proprietatea Romcard SA, societate privată cu sediul pe strada Vasile Milea 2H, sector 6, București, România.
Acest website este adresat persoanelor majore, persoanele minore putând accesa și vizualiza conținutul acestui website exclusiv cu acordul părinților sau tutorelui legal.
Conexiunile acestui website cu alte domenii sunt disponibile exclusiv în scop informativ și pentru a vă facilita navigarea. Utilizarea oricărui hyperlink ce nu aparține domeniului www.romcard.ro presupune părăsirea domeniului deținut și controlat de Romcard. Astfel, Romcard nu este răspunzător de domeniile externe și nu poate controla conținutul acestora.
În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate, aveți obligația de a renunța la utilizarea acestui website, însă aveți posibilitatea de a comunica orice sugestie la adresa de e-mail: romcard@romcard.ro .

4.Proprietate intelectuală și drepturi de autor
Website-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (“Conținut”), este proprietatea și sub dreptul de autor al societății Romcard SA sau a altor parteneri sau afiliați ai acesteia, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este specificat altfel.
Orice Conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată sau neînregistrată a Romcard sau a altor societăţi partenere sau afiliate acesteia. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului.

Întreg conţinutul Website-ului, inclusiv siglele, logo-urile, textele, graficele, imaginile, fotografiile, constituie proprietatea Romcard sau a altor societati partenere sau afiliate acesteia şi sunt protejate de legislaţia romană şi internaţională.

Designul şi modalitatea de prezentare a website-ului, precum şi setările acestuia constituie de asemenea proprietatea Romcard. Se interzice copierea, înregistrarea analogică/digitală şi reproducerea mecanică, distribuirea, transferul, downloading-ul, falsificarea, vânzarea, crearea de lucrări derivate sau dezinformarea publicului cu privire la furnizorul real al Conţinutului.

Utilizatorul înțelege și declară că orice utilizare neautorizată a Conținutului acestui website reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a Romcard SA, partenerilor sau afiliaților, și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

5.Comunicări comerciale
Utilizatorii website-ului pot alege să primească comunicări comerciale din partea Romcard, pentru a fi la curent cu servciile și produsele noastre. Înscrierea pentru primirea newsletter-ului Romcard se realizează prin completarea formularului de newsletter disponibil pe website, cu precizarea că Utilizatorul își poate modifica oricând opțiunea.

6.Confidențialitatea datelor
Securitatea și protecția datelor cu caracater personal reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante pentru Romcard. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită standardelor ridicate de protecție a datelor. Astfel, vă asigurăm că datele Utilizatorilor sunt colectate și prelucrate exclusiv în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care Romcard vă prelucrează datele în contextul utilizării acestui website, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate.
Acest website utilizează fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la fișierele cookies utilizate pe acest website, vă rugăm să consultați Politica privind fișierele Cookies

7.Reclamații și litigii
Acești Termeni și Condiții sunt supuse legislației din România.

În cazul apariției oricărei neînțelegeri, Romcard vă asigură disponibilitate în vederea soluționării acesteia pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești competente. De asemenea, în cazul în care considerați necesar, aveți dreptul de a vă adresa reclamații către Autoritatea Națională a Protecției Consumatorului sau Autoritatea Națională a Protecției Datelor cu Caracter Personal, după caz.

8.Actualizări
Cea mai recentă actualizare a acestor termeni și condiții a fost realizată în luna aprilie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această document. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a acestor termeni și condiții.