Politica de confidentialitate

În cadrul website-ului www.romcard.ro

Aprilie 2019

1. Informații generale
Romcard SA (“Romcard”) este astăzi lider de piață pe segmentul Programelor de Fidelitate, atât prin Carduri, cât și prin tehnologiile dezvoltate. Securitatea și protecția datelor cu caracter personal reprezintă un aspect important pentru noi și de aceea, acordăm o atenție deosebită standardelor ridicate de protecție a datelor.

Romcard SA (“Romcard”), cu sediul social în blv. General Vasile Milea, nr. 2H, et. 1, 061344, sector 6, București, România, în calitate de Operator, colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal în desfășurarea activităților sale economice. Prin prezentul document, Romcard vă informează cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dvs personale, în contextul utilizării site-ului web www.romcard.ro și a comunicărilor comerciale realizate prin intermediul newsletter.

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile disponibile la adresa www.romcard.ro, precum și Politica privind fișierele cookies, unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

2.Categorii de date cu caracter personal, scopurile și temeiurile de prelucrare :
În calitate de Operator, Romcard colectează un set minim necesar de date cu caracter personal în funcție de obiectul relației contractuale, astfel:

 1. Dacă sunteți vizitator al www.romcard.ro, putem colecta datele pe care ni le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele furnizate în formularul de înscriere la newsletter, în măsura în care le completați:
  Date colectate: nume, prenume, adresa de e-mail
  Scop: comunicări comerciale prin newsletter, precum informații despre produse și/sau servicii
  Temei legal: consimțământ
  Dacă alegeți să vă înscrieți pentru primirea newsletter, și ulterior, decideți să vă retrageți consimțământul pentru furnizarea comunicărilor comerciale, puteți să faceți acest lucru în orice moment prin
 2. Dacă sunteți persoană interesată și solicitați informații prin intermediul e-mailului, telefonului sau formularului de contact despre produsele și/sau serviciile oferite de Romcard:
  Date colectate: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon
  Scop: furnizarea informațiilor solicitate
  Temei legal: demersuri făcute de dvs înainte de încheierea unui contract
 3. Dacă sunteți reprezentant al unui client (entitate juridică, precum instituții bancare și non-bancare, comercianți etc.), putem colecta date de identificare și de contact pentru a furniza produsele și/sau serviciile contractate.
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură
  Scop: îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia
  Temei legal: executarea contractului, obligație legală
 4. Dacă sunteți reprezentant ai partenerilor sau potențialilor parteneri, putem colecta date de indentificare și de contact furnizate de dvs în contextul inițierii sau desfășurării relației de colaborare/parteneriat.
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, funcție, companie, date de facturare, semnătură
  Scop: îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, în funcție de obiectul acestuia
  Temei legal: executarea contractului, obligație legală
 5. Dacă sunteți candidat pentru o poziție oferită de Romcard:
  Date colectate: nume, prenume, adresă email, număr telefon, experiență, studii și alte informații relevante pe care le furnizați în CV
  Scop: selecția și recrutarea de personal
  Temei legal: demersuri realizate pentru încheierea unui contract

3.Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Romcard poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societăți afiliate, către terțe persoane sau entități care sprijină Romcard în oferirea de servicii și produse, ori către autorități publice centrale/locale, firme de recrutare, furnizori de servicii financiar-contabile etc.

Transmiterea datelor dvs personale către parteneri sau furnizori de servicii se realizează în baza unui acord de confidențialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță și că transmiterea lor se face conform legislației în vigoare.

Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație prin intermediul Romcard, care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate puse la dispoziție de acei Parteneri. Romcard nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

4. Transferul datelor cu caracter personal
Romcard poate transfera datele dvs cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurilor permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru scopurile menționate mai sus, putem transfera datele dvs cu caracter personal în state terțe care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Romcard se va asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (de exemplu, în baza unor clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

5.Durata prelucrării și stocarea datelor
De principiu, Romcard va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, cu excepția situațiilor în care dispozițiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

În cazul în care sunteți reprezentant al clienților, vom prelucra datele dvs pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Romcard, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina noastră (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care sunteți abonat la comunicările comerciale transmise de Romcard, datele dvs sunt păstrate până în momentul în care vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing. După retragerea consimțământului, vom înceta prelucrarea datelor dvs în acest scop și vă vom șterge aceste date, în măsura în care nu există un temei legal de păstrare.

În cazul în care alegeți să aplicați pentru o poziție, în calitate de candidat, vom păstra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru desfășurarea procesului de recrutare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru poziția pentru care ați aplicat, vom prelucra datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă avea în vedere în cadrul altor procese de recrutare, dar nu mai mult de 3 ani de la data la care ați furnizat datele.

În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Romcard, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară încheierii/executării contractului și ulterior, potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

Romcard poate șterge datele dvs personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate. În orice caz, vom înceta prelucrarea datelor, dacă vă retrageți acordul și nu mai există temeiuri juridice pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze.

6. Drepturile de care beneficiați
Conform legislației privind protecția datelor, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră personale,
 • Dreptul de rectificare a datelor,
 • Dreptul de ștergere a datelor,
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea,
 • Dreptul la portabilitatea datelor,
 • Dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege,

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: data.privacy@sibs.ro.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica privind fișierele cookie.